תצפית #391037, שוש קרח, 8 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שוש קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 באוגוסט 2019
מנחם אדר
רצועה לא מעובדת, לחה, הרבה קנה ופטל. הקנה כוסח ומתחדש. נוכחות גבוהה מאד של אמברוסיה.
בוש העוגן (לפי סקר שטחים פתוחים בעמק חפר, זאב קולר, 2010
196441\696007
הצמח נפוץ ושולט בכתמים בשולי הקנה ובשטח בו הקנה כוסח ונמוך.
צילומים

img of
img of