תצפית #391038, שום קולמן, 9 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באוגוסט 2019
דר בן נתן
כתף לס וגיר קשה
נחל עדשה
224627\583630

צילומים

img of