תצפית #391039, שום קולמן, 22 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 במרץ 2019
דר בן נתן
חול חצבה
דימונה
202541\551491

צילומים

img of