תצפית #391040, שום קולמן, 3 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במרץ 2019
דר בן נתן
גבעות לס נמוכות
נחל דורבנים
192884\543637

צילומים

img of