תצפית #391041, עפעפית עגולת-עלים, 13 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2019
נעם שגב
שולי מטע זיתים על אדמת סחף
עמק דותן
217797\703230
באוכלוסיה פרטי ענק שקוטרם כמטרצילומים

img of
img of
img of