תצפית #391066, בר-דורבן פעוט, 3 ביוני 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בר-דורבן פעוט
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 ביוני 2015
Shimon Dadon
Mt Hernon, E Bolan Valley
עמק בולען חרמון
החרמון
275675\802041

צילומים

img of
img of