תצפית #391067, שבטבט ענף, 24 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שבטבט ענף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 באוגוסט 2019
אור ליבשטיין
השביל מתוחם בשני שלטים שמתחילים אותו ומסיימים אותו של שמורת טבע - נחל חרמון
שמורת טבע בניאס תחתון
נחל חרמון
260322\790853
השבטבט המצולם נמצא בצד המערבי של השביל

צילומים

img of