תצפית #391068, חלבלוב שרוע, 25 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלבלוב שרוע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 באוגוסט 2019
יהונתן רונס
חוף קיסריה
190604\713481

צילומים

img of