תצפית #391069, חרחבינה חופית, 28 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרחבינה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באוגוסט 2019
נעם שגב
חול בחגורת הרסס
חוף מעגן מיכאל
חוף וים מעגן מיכאל
191433\717168צילומים

img of