תצפית #391070, מצדית מגובששת, 28 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באוגוסט 2019
נעם שגב
שקע בחולות
חולות קיסריה
192473\709710 (נקודה מקורבת)
נמצאו סה"כ 14 פרטים בשתי נקודות סמוכות


צילומים

img of
img of