תצפית #391072, לונאה קוצנית, 1 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לונאה קוצנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בדצמבר 2018
שמשון ולוטקר
מסיב אילת
190377\388619צילומים

img of