תצפית #391077, כף-צפרדע לחכית, 17 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כף-צפרדע לחכית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באוגוסט 2019
אבי בן-סידי
סדרת בריכות שנוצרות עקב זרימה איטית, עם גדות בוציות, מוקפות בצומח עשבוני נמוך (מיני גומא, שנית, ערברבה)
עינות פחם
עיינות פחם
277612\764056צילומים

img of