תצפית #391078, אשבל ארך-שבלת, 17 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשבל ארך-שבלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באוגוסט 2019
אבי בן-סידי
שולי נחל זורם, שלגדותיו סבך בשליטת ערברבה שעירה, נענע משובלת ופטל קדוש
עין דיבשה, מורד הערוץ
260434\777324צילומים

img of