תצפית #391079, כלך מירוני, 6 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כלך מירוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בספטמבר 2019
יובל ספיר
טרשי גיר בראש המצוק
מצפה חרשים
הר מירון
231322\761976


צילומים

img of