תצפית #391097, שבטבט ענף, 16 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שבטבט ענף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בספטמבר 2019
דר בן נתן
גדת נחל איתן
נחל עיון
255885\791986
גושים גדולים בסבך לאורך הגדה מכאן וצפונה במשך 100-200 מ' לפחות

צילומים

img of