תצפית #391098, בוצין קיסריון, 20 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוצין קיסריון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביולי 2019
אלון מעין
ערוץ נחל שיאון בגובה של כ-850 מטר מעל פני הים
נחל שיאון
החרמון
267212\799056

צילומים

img of
img of
img of