תצפית #391099, בורהביה זוחלת, 18 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בורהביה זוחלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בספטמבר 2019
דני גינזברג
גינה ציבורית
בית שאן, גן הבנים
בית שאן
247123\711821

צילומים

img of