תצפית #391100, לוטמית המטאטא, 22 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוטמית המטאטא
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בספטמבר 2019
נוגן צברי
משטחי סלע חשופים בחורש פתוח
מרכז שדה ויער קק"ל נס הרים
204673\627932
האוכלוסיה נמצאת בתוך המרכז שדה ומחוץ לו

צילומים

img of
img of