תצפית #391101, אגמון נטוי, 15 באפריל 2004

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אגמון נטוי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באפריל 2004
יובל ספיר
אזור תעשיה אכזיב
210255\774562
מתועד כייבוש בעשביה