תצפית #391103, דוחנן קיפח, 23 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוחנן קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 בספטמבר 2019
דר בן נתן
גדת נהר, שלטון קנה ועבקנה
נהר הירקון
הירקון
190289\670245


צילומים

img of
img of