תצפית #391104, קחוון יווני, 26 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קחוון יווני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בינואר 2019
שמשון ולוטקר
216492\771933
צילומים

img of
img of