תצפית #391105, עוקץ-עקרב ביצני, 1 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עוקץ-עקרב ביצני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2019
שמשון ולוטקר
ברכת סמר
190213\704483
צילומים

img of