תצפית #391106, שום שלוש-העלים תת-מין עקר, 12 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום שלוש-העלים תת-מין עקר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במרץ 2019
לביא קורן
קרקע כבדה לצד בריכת חורף
מזרח קלנסווה
199396\688726
גדל בשדה בור יחד עם תלתן הפוך, גרגרנית סורית, דבקה משלשת, נורית המלל ונורית השדות

צילומים

img of
img of