תצפית #391107, שום שלוש-העלים תת-מין עקר, 27 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום שלוש-העלים תת-מין עקר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במרץ 2019
לביא קורן
קרקע כבדה
גדת נחל אלכסנדר בקלנסווה
197711\688787
גדל