תצפית #391108, אולדנית הכף, 1 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולדנית הכף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2019
שמשון ולוטקר
190217\704902
אוֹלְדָּנִית הַכֵּף בשטח מרעה מצפון למגרש כדורגל גבעת אולגה , חדרה.
צילומים

img of