תצפית #391109, אולדנית הכף, 1 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולדנית הכף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2019
שמשון ולוטקר
190683\705175
צילומים

img of