תצפית #391110, סוף הקרין, 1 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סוף הקרין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2019
שמשון ולוטקר
נחל אלכסנדר
187846\700464
צילומים

img of