תצפית #391111, דוחנן קיפח, 1 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוחנן קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2019
שמשון ולוטקר
נחל אלכסנדר
187796\700209
צילומים

img of