תצפית #391112, עלקת ארץ-ישראלית, 7 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עלקת ארץ-ישראלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במאי 2019
יצחק כהן
עמק עם חקלאות מסורתית נטושה
עמק חברון
210989\604539צילומים

img of