תצפית #391113, עפעפית עגולת-עלים, 6 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 באוקטובר 2019
יצחק כהן
בריכת חורף יבשה
בריכות החורף טירה
196967\681627


צילומים

img of