תצפית #391114, עפעפית עגולת-עלים, 6 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בספטמבר 2019
יצחק כהן
בריכת חורף יבשה
עמק חברון
211007\604554צילומים

img of