תצפית #391117, מצדית מגובששת, 7 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 באוקטובר 2019
נעם שגב
חולות
חולות חפציבה
190970\706758 (נקודה מקורבת)
נספרו כ-30 פרטים בשתי נקודות סמוכות

צילומים

img of
img of