תצפית #391118, שום קולמן, 12 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2019
דר בן נתן
יובל ספיר
גבעת לס
אופקים
164368\580463


צילומים

img of