תצפית #391119, שום קולמן, 12 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2019
דר בן נתן
יובל ספיר
גבעה
תל הרור
162658\587979
אדמה דמויית חמרה
צילומים

img of
img of