תצפית #391124, בלוטה פלשתית, 15 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באוקטובר 2019
נעם שגב
חולות
נחל אלכסנדר
188701\699324
צילומים

img of