תצפית #391126, עפעפית עגולת-עלים, 16 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוקטובר 2019
נעם שגב
שולי מטע אבוקדו על אדמה כבדה
צומת חריש
202225\708590

צילומים

img of
img of