תצפית #391128, עפעפית עגולת-עלים, 17 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באוקטובר 2019
נעם שגב
אדמה כבדה בשולי מטע זיתים
210240\710036
צילומים

img of