תצפית #391129, מצדית מגובששת, 7 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 באוקטובר 2019
נעם שגב
חולות
שמורת שקע פל-ים
שקע פלי"ם
192521\709518 (נקודה מקורבת)
נמצאו כ- 80 פרטים בארבע נקודות סמוכות במרחב
צילומים

img of
img of