תצפית #391130, חוזרר החורש, 5 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוזרר החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באוקטובר 2019
יאיר אור
גבעה קרטונית, שרידי חורש מפנה צפוני
מג'דל שמס
272462\796770
צילומים

img of