תצפית #391131, חד-שפה מזרחי, 5 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חד-שפה מזרחי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באוקטובר 2019
יאיר אור
גבעה קרטונית שטח מופרע
מג'דל שמס
272441\796734

צילומים

img of