תצפית #391132, ספת המים, 10 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספת המים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 ביוני 2019
יאיר אור
ערוץ נחל
ואדי סמק, מגדוליה
272269\752516

צילומים

img of