תצפית #391133, יינית חרוזה, 10 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

יינית חרוזה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 ביוני 2019
יאיר אור
ערוץ רחב של נחל
ואדי סמק מגדוליה
272093\752363
צילומים

img of