תצפית #391135, דוגון ירושלמי, 20 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוגון ירושלמי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 באוקטובר 2019
יצחק כהן
עמק עם חקלאות מסורתית נטושה
עמק חברון
211035\604585