תצפית #392185, אשבל נאה, 17 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשבל נאה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באוקטובר 2019
שי קורן
258557\793010