תצפית #392253, מסמור סיני, 12 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מסמור סיני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2019
ידידיה שמואל
הר הנגב
181768\496329