תצפית #392293, דוגון ירושלמי, 30 באוקטובר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דוגון ירושלמי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באוקטובר 2019
אייל דרעי
211015\604620
מין אדום