תצפית #392304, פרע מחודד, 13 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פרע מחודד
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2019
טליה אורון
258512\793086
עם אורי פרגמן