תצפית #392320, ברוניקת החולה, 24 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקת החולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 ביולי 2019
יפעת ארצי
260055\791301