תצפית #392324, כף-צפרדע לחכית, 2 בספטמבר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כף-צפרדע לחכית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בספטמבר 2019
נאאל דעבוס
260582\796937