תצפית #392365, לשון-אפעה מצרית, 5 בינואר 1987

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשון-אפעה מצרית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בינואר 1987
מימי רון
נחל שיזף
225471\514510